Skötsel och drift av pool – utrustning och tips

Att äga en pool kan vara mycket roligt, men det krävs också en del arbete för att hålla den i gott skick. I den här artikeln kommer vi att diskutera den bästa utrustningen att använda för olika typer av pooler, samt tips om hur du kan ta hand om din pool och hålla den igång utan problem.

Se till att skräp hålls borta från poolen

En av de viktigaste utrustningsdelarna för en pool är ett bra skydd. Ett lock hindrar löv och skräp från att falla ner i poolen och hjälper också till att hålla vattnet rent. Du behöver också en skimmer för att ta bort skräp från vattenytan och en dammsugare för att rengöra bassängens botten.

Håll poolens vatten friskt och tjänligt

När det gäller kemikalier behöver du klor för att döda bakterier och andra organismer samt algicid för att förhindra algtillväxt. Det är också en bra idé att regelbundet testa vattnets pH-värde och justera det vid behov. PH-värdet i en pool är viktigt eftersom det påverkar klorets effektivitet. Om pH-värdet är för högt eller för lågt kan kloret inte döda alla bakterier och andra organismer i vattnet, vilket kan leda till ett utbrott av infektioner.

Underhåll poolen och se till att den mår bra

För att hålla din pool i gott skick bör du även borsta väggarna och golvet regelbundet, dammsuga botten av poolen varje vecka och tömma skimmerkorgen regelbundet. Du bör också låta testa vattnet och göra en kemisk balansering varje vecka. Om vattnet inte är tjänligt bör du kontakta ett företag som underhåller pooler för att få den professionellt rengjord.

Viktig utrustning för pooler

Oavsett om du har en pool ovan jord eller en pool i marken behöver du en pump och ett filtersystem för att cirkulera och filtrera vattnet. Du behöver också en stege eller trappor för att komma in i och ut ur poolen. Dessutom kanske du vill installera ett poolskydd för att hålla vattnet rent och förhindra avdunstning.